معرفی مشهد رویداد

گزارش فعالیت و برنامه های مشهد رویداد

مشهد رویداد، «بهترین نرم افزار تلفن همراه» جشنواره رسانه های دیجیتال رضوی - شهریور 93

با حضور وزیر محترم ارشاد و جمعی از مسئولین فرهنگ و فناوری کشور، مشهد رویداد «بهترین نرم افزار تلفن همراه» در جشنواره رسانه های دیجیتال رضوی انتخاب شد.

رونمایی رسمی مشهد رویداد در دهه مبارک فجر 1392

سامانه شهر هوشمند مشهد رویداد در تاریخ 20 بهمن ماه 1392 به صورت رسمی رونمایی گردید. این مراسم که با حضور مسئولین رده اول مدیریت شهری، اعضای محترم شورای شهر مشهد مقدس، شخصیت های برجسته علمی، علاقه مندان حوزه فناوری اطلاعات و اصحاب رسانه برگزار گردید در نوع خودش اولین رونمایی رسمی از سامانه های همراه شهری در سطح کشور بوده است.

برگزیده به عنوان رتبه اول نرم افزار های تلفن همراه از دید شهرداری تهران بزرگ - اسفند 92

با حضور شهردار محترم تهران، «مشهد رویداد» به عنوان بهترین نرم افزار تلفن همراه شهری در جشنواره شکوفا انتخاب و تقدیر شد.

معرفی مشهد رویداد در خبر 20 شبکه 4 سیما

معرفی مشهد رویداد در خبر ساعت 19 شبکه یک سیما

معرفی مشهد رویداد در خبر 20:30 شبکه دو سیما